บริการ - การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้า - Transpo Logistics

ทรานสโป โลจิสติกส์ช่วยสนับสนุนเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้าที่ซับซ้อนและระเบียบด้านการเดินพิธีการศุลกากร ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้า ซึ่งช่วยลดความกังวลและทำให้การขนส่งสินค้าไปต่างประเทศมีความราบรื่น เราสามารถให้คำแนะนำในหลายประเด็น ทั้งในด้านการเป็นตัวแทนการขนส่ง (freight forwarding) การจัดการโกดัง กฏหมายตอบโต้การทุ่มตลาด การบริหารของเสีย การตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก และการฝากของในอารักขาศุลกากร

การเดินพิธีการศุลกากร

ทรานสโป โลจิสติกส์มีการเดินพิธีการศุลกากรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งทางถนน ทางทะเลและทางอากาศ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินพิธีการศุลกากรในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดเตรียมเอกสาร การทำรายงานการขนส่ง และการเตรียมเอกสารภาษี บริการของเรารวมถึงการเดินพิธีการศุลกากรครบวงจร

 

การกำหนดขั้นตอนสำหรับหน่วยงานราชการและขั้นตอนปกติ การขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก การส่งข้อมูลเข้าระบบจากระยะไกล (remote location filings) การดำเนินการนำเข้าชั่วคราว การจัดเก็บสินค้าทัณฑ์บน เอกสารค้ำประกัน (carnets) และบริการเดินพิธีการรูปแบบพิเศษอื่นๆ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้า

ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออก การไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์มีผลให้ถูกปรับ มีการตรวจสอบเพิ่มขึ้น การขนส่งล่าช้า และการเก็บภาษีอากรย้อนหลัง ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการดูแลเป็นพิเศษและทำเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น บริการของเรารวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องศุลกากร การจัดหมวดหมู่และตรวจสอบสินค้า การขอใบอนุญาต และการขนส่งตู้จากท่าเรือโดยตรง (direct port delivery)

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา