โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม - น้ำมันและก๊าซ - Transpo Logistics

ทรานสโป โลจิสติกส์มีโซลูชั่นสำเร็จรูป (turnkey) และแบบที่ปรับตามความต้องการเฉพาะสำหรับงานบนฝั่งและนอกชายฝั่งของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องกลยุทธ์และการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในหลากหลายหน่วยงาน เช่น การบริหารออเดอร์ การขนส่ง การกระจายสินค้า และการรักษาความปลอดภัยด้านซัพพลายเชน ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความเข้าใจข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม เราพร้อมนำเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณเป็นพิเศษ

บริการ

บริการน้ำมันและก๊าซของเราประกอบด้วย:

  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารขั้นตอนการทำงาน
  • ตัวแทนขนส่งสินค้า
  • การบริหารโกดังสินค้า
  • ระบบโลจิสติกส์สำหรับวัตถุดิบ
  • การบริหารซัพพลายเชน
  • การตรวจสอบความคืบหน้าของซัพพลายเชน
  • ระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่
  • บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงและปฏิบัติการ
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้า

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา