โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม - ภาคอุตสาหกรรม - Transpo Logistics

ทรานสโป โลจิสติกส์มีบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมบริษัทภาคอุตสาหกรรม การผลิตและวิศวกรรมทุกระดับ เรามีโซลูชั่นซัพพลายเชนที่เพียบพร้อม ตั้งแต่การเป็นตัวแทนขนส่งสินค้า การบริหารโกดังสินค้า ไปจนถึงการปรับระบบการดำเนินงานตามความต้องการ และการออกแบบระบบขนส่ง เราสามารถขนส่งวัตถุดิบ เครื่องมืออุตสาหกรรม อุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือทั้งโรงงานได้ด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และตรวจสอบความคืบหน้าได้

บริการ

บริการของเราสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ :

  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารขั้นตอนการทำงาน
  • การบริหารการขนส่ง
  • งานโลจิสติกส์แบบประจำพื้นที่
  • การบริหารโกดังสินค้าและการเติมเต็มสินค้า
  • ชิ้นส่วนและหีบห่อที่ประกอบบางส่วน
  • การเตรียมขั้นตอนประกอบและการประกอบ
  • การจำกัดของเสียจากการผลิต
  • ระบบโลจิสติกส์สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้า

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา