โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม - เคมีภัณฑ์ - Transpo Logistics

ที่ทรานสโป โลจิสติกส์ เราเข้าใจข้อกำหนดเฉพาะของการขนส่งเคมีภัณฑ์ ความท้าทายคือการบริหารกฏเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอด และลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับพนักงานหรือบุคคลภายนอกได้

 

เราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในการจัดส่งวัสดุต่างๆ  เช่น วัตถุระเบิด กรด ยากำจัดศัตรูพืช และเม็ดพลาสติก เรามีขั้นตอนที่ละเอียดในการดูแล ขนส่งและจัดเก็บคาร์โก้เคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการระเบิด การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ แม้ว่าจะมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น เราสามารถพัฒนาระบบซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมโดยการหาแนวทางที่จะปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่าย

บริการ

บริการด้านอุตสาหกรรมเคมีของเราประกอบด้วย:

  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารขั้นตอนการทำงาน
  • ตัวแทนขนส่งสินค้า
  • การบริหารโกดังสินค้า
  • การจัดสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิ
  • บริการจัดซื้อจัดจ้าง
  • บรรจุภัณฑ์
  • การบริหารการขนส่ง
  • บริการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงและปฏิบัติการ
  • การเดินพิธีการศุลกากร

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา