โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม - อาหาร - Transpo Logistics

ทรานสโป โลจิสติกส์ให้บริการด้านซัพพลายเชนในธุรกิจอาหารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ การบริการของเราสนับสนุนสินค้าด้านเกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว์ ขนมหวาน อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม เราวางระบบการบริหารการขนส่งและโกดังสินค้าที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าเราขนส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงเวลา และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของซัพพลายเชนได้

 

ทีมงานของเราปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย การทำความสะอาดอุปกรณ์ การควบคุมอุณหภูมิ และการตรวจสอบสินค้าด้วยความสมัครใจ

บริการ

บริการด้านอุตสาหกรรมอาหารของเราประกอบด้วย:

 • การบริหารโครงการ
 • การบริหารขั้นตอนการทำงาน
 • ตัวแทนขนส่งสินค้า
 • ระบบโกดังแบบแบ่งพื้นที่และแบบเก็บสินค้าประเภทเดียว
 • การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต
 • การกำจัดของเสียจากการผลิต
 • การตรวจรับสินค้า
 • การรับสินค้า
 • การจัดเก็บและขนส่งสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการรวมและบรรจุหีบห่อ
 • การบริหารการขนส่ง

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา