โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรม - สินค้าอุปโภคบริโภค - Transpo Logistics

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ทรานสโป โลจิสติกส์ช่วยให้สินค้าของคุณถึงที่หมายตรงเวลา โดยไม่มีความเสียหาย และครบตามจำนวน ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถพัฒนาระบบการสั่งออเดอร์ การรับสินค้า การโหลดสินค้าขึ้นและลง และการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การบริการของเราครอบคลุมระบบซัพพลายเชนทั้งหมด ตั้งแต่การปฏิบัติตามขั้นตอนของซัพพลายเออร์จนถึงการขนส่งสินค้า เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับตามความต้องการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอน การตรวจสอบความคืบหน้าของซัพพลายเชน และการวางระบบลำเลียงวัตถุดิบ

บริการ

บริการด้านอุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภคของเราประกอบด้วย:

  • การบริหารโครงการ
  • การบริหารขั้นตอนการทำงาน
  • ตัวแทนขนส่งสินค้า
  • ระบบโลจิสติกส์ในโกดังสินค้า
  • การบริหารการขนส่ง
  • การประกอบชิ้นส่วนและบรรจุหีบห่อ
  • บริการรวมสินค้า
  • การบริหารการสั่งซื้อ
  • การตรวจสอบความคืบหน้าของซัพพลายเชน
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการค้าและการเดินพิธีการศุลกากร

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นที่รวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

คุณต้องการให้เราจัดการกับการจัดส่งของคุณหรือไม่?
ขอรับใบเสนอราคา